להורדת טופס תנאי מכר והגבלת אחריות למשתלות לחץ כאן

 להורדת טופס תנאי מכר והגבלת אחריות למגדלים לחץ כאן