top of page

תנאי גידול חרציות

על מנת לגדל חרציות כפרח קטיף נדרשים מספר גורמים.

מומלץ לשתול בקרקעות מנוקזות.

באזורים בהם ישנן בעיות ניקוז נתן לגדל במצעים מנותקים כגון טוף או תערובת גידול של קוקוס וכבול .

 

הטמפרטורות האופטימאליות לגידול הן בין 16 ל 25 מעלות צלסיוס.

על מנת להבטיח התפתחות תקינה באזורים בהם הטמפרטורות לילה נמוכות מ- 16 מעלות, נדרשת מערכת לחימום השטח.

כיום ישנם זנים רבים עמידים לקור אותם ניתן לגדל ללא חימום.                                                

ניתן להשקות בהשקיה תחתית באמצעות מערכת טפטוף או בהשקיה עילית- בעזרת מערכת מתזים.

 

תנאי האור-

מערכת הארה בכמות של כ-100 נורות לדונם בהצבה של 3X3 מטר.

חובה להאיר כל השנה 4 שעות בשעות הלילה. הפסקת ההארה כאשר הענפים מתארכים ל-40-35 ס"מ בחורף ובקיץ ל-25-30 ס"מ.

כאשר אורך היום מעל 12 שעות, יש להחשיך הצמחים בעזרת מערכת ההחשכה ל-12.5 שעות.

 

עומד שתילה:

סינגלים-80 שתילים במ"ר ערוגה (נטו) –כ-50,000 ל-1 דונם

קיטום-32 שתילים במ"ר ערוגה (נטו).כ- 20000 שתיל לדונם.

משך הגל: סינגלים- משתילה לפריחה כ- 85-100 יום בקיץ-120-100 יום בחורף.

 

יבול צפוי למחזור גידול: כ-40,000 ענפים ל-1 דונם.

מספר מחזורי גידול בשנה: כ-3.

bottom of page